MUDr. Roman FANO

MUDr. Roman FANO


ortopedická ambulancia / orthopedics clinic
Alt image
Stacks Image 225109
@import((rwml-menu))
Fit My Video Tag
Stacks Image p225258_n225215
Stacks Image p225258_n225218
Stacks Image p225258_n225221
Stacks Image p225258_n225224
Stacks Image 35976

MUDr. Roman Fano
ortopéd

Aplikácia kmeňovými buňkami

Biologická liečba

ACP a Orthokine

Metoda Orthokine
Zásadní rozdíl oproti metodě ACP spočívá v tom, že krev je odebírána pacientovi jednorázově do speciální EOT zkumavky, ve které je nasimulovaný proces zánětu přidáním patentově chráněné substance, proti kterému potom krev dárce a současně příjemce začíná produkovat zánětlivé protilátky (antiinterleukin l), které se následnou inkubací v teplotě lidského jádra pomnoží. Poté je krevní plazma odstředěna v cetrifůze a podávána v 6 aplikacích po 5 dnech. Tato metoda je používána od roku 2005. Její použití je podmíněno získáním licence,. Tuto licenci mají v ČR dvě pracoviště. Cena jedné léčebné kůry tj. aplikace 6 dávek je 1200 Euro. Protože tuto metodu v naší ambulanci nepoužíváme, doporučujeme v případě dalšího zájmu o tuto léčebnou metodu příslušné odkazy na internetu.
Metoda ACP Double Syringe
Liší se od metody Orthokine maximálním důrazem na tkáňovou regeneraci příslušných tkání (chrupavka, šlachy, svaly) tím, že dodává do postižených tkání prostřednictvím separovaných krevních destiček patřičné růstové faktory bez stimulace procesu zánětu cizorodou látkou, tudíž s mizivou pradvěpodobností alergické reakce či jiných vedlejších účinků. Tato metoda vychází z výsledků posledních výzkumů o artróze, kde bylo dokázáno, že nejčastější typy atrózy tzv. Primární a poúrazová artróza nevzniká působením zánětu, ale vlivem různých faktorů, které vedou k rozpadu chrupavčitých buněk. Z těchto buněk se uvolní chemické látky, které působí podráždění kloubní výstelky způsobující obtíže. Proto je primárně nejdůležitější zabránit chrupavčitým buňkám v jejich rozpadu dodáním růstových faktorů.Účinnost růstových faktorů získaných metodou ACP byla laboratorně potvrzena jak v dosažené účinnosti koncentrace tak ve stimulací růstu chrupavčitých, vazivových a kostěnných buněk. 
Pomocí přístroje ACP Double Syringe je při každé aplikaci pacientovi odebráno 10 ml vlastní krve. Krev pacienta po celou dobu přípravy neopouští speciální dvouplášťovou stříkačku a nepřichází do styku s cizorodými látkami. Celková doba pobytu pacienta v ambulanci od odběru po aplikaci nepřesahuje 30 minut. 
Metoda ACP DoubleSyringe vykazuje ve srovnání s podobnými metodami nejoptimálnější dosažené koncentrace růstových faktorů v separované krevní plazmě. 
Metoda ACP Double Syringe je kromě Evropy schválena i v USA Federálním úřadem pro léčiva (FDA), který je znám svým velmi kritickým přístupem při schvalování léčebných preparátů. Proto je možno tuto metodu používat v ortopedických ambulancích s licencí České lékařské komory (ČLK) v oboru ortopedie.Cena celé léčebné kůry nepřesahuje cenu serie aplikace Orthokine. 
Co je to PRP? 
Tato zkratka v angličtině znamená Platelet-Rich Plasma, tedy krevními destičkami obohacená plazma. Je to obecný termín pro krevními destičkami obohacenou plasmu jak metodou Orthokine, tak i ACP Double Syringe. Většina současné literatury o použití PRP je včak vztažena k použití ACP (a to nejenom k metodě Double Syringe). 
Shrnutí 
Podle našeho názoru nelze nyní jednoznačně říci, která metoda je úspěšnější, protože v současné době mez nimi neexistuje srovnávací vědecká studie. Podle dostupné literatury má každá metoda své zastánce a odpůrce. Proto až blízká budoucnost ukáže, která metoda a zda-li vůbec některá bude úspěšnější. V současné době tedy spíše záleží na objektivním názoru lékaře a samotném pacientovi, aby se rozhodl, kterou metodu preferuje. 
info: externý zdroj

O liečbe bolesti u športovcov hovoríme s MUDr. Romanom Fanom

Nové možnosti v léčbě bolestí pohybového aparátu lze využít v praxi

Strašie

Custom Post Images

Stacks Image p225259_n225215
Stacks Image p225259_n225218
Stacks Image p225259_n225221
Stacks Image p225259_n225224
Stacks Image 776

MUDr. Roman Fano
ortopéd

Aplikácia kmeňovými buňkami

Biologická liečba

ACP a Orthokine

Metoda Orthokine
Zásadní rozdíl oproti metodě ACP spočívá v tom, že krev je odebírána pacientovi jednorázově do speciální EOT zkumavky, ve které je nasimulovaný proces zánětu přidáním patentově chráněné substance, proti kterému potom krev dárce a současně příjemce začíná produkovat zánětlivé protilátky (antiinterleukin l), které se následnou inkubací v teplotě lidského jádra pomnoží. Poté je krevní plazma odstředěna v cetrifůze a podávána v 6 aplikacích po 5 dnech. Tato metoda je používána od roku 2005. Její použití je podmíněno získáním licence,. Tuto licenci mají v ČR dvě pracoviště. Cena jedné léčebné kůry tj. aplikace 6 dávek je 1200 Euro. Protože tuto metodu v naší ambulanci nepoužíváme, doporučujeme v případě dalšího zájmu o tuto léčebnou metodu příslušné odkazy na internetu.
Metoda ACP Double Syringe
Liší se od metody Orthokine maximálním důrazem na tkáňovou regeneraci příslušných tkání (chrupavka, šlachy, svaly) tím, že dodává do postižených tkání prostřednictvím separovaných krevních destiček patřičné růstové faktory bez stimulace procesu zánětu cizorodou látkou, tudíž s mizivou pradvěpodobností alergické reakce či jiných vedlejších účinků. Tato metoda vychází z výsledků posledních výzkumů o artróze, kde bylo dokázáno, že nejčastější typy atrózy tzv. Primární a poúrazová artróza nevzniká působením zánětu, ale vlivem různých faktorů, které vedou k rozpadu chrupavčitých buněk. Z těchto buněk se uvolní chemické látky, které působí podráždění kloubní výstelky způsobující obtíže. Proto je primárně nejdůležitější zabránit chrupavčitým buňkám v jejich rozpadu dodáním růstových faktorů.Účinnost růstových faktorů získaných metodou ACP byla laboratorně potvrzena jak v dosažené účinnosti koncentrace tak ve stimulací růstu chrupavčitých, vazivových a kostěnných buněk. 
Pomocí přístroje ACP Double Syringe je při každé aplikaci pacientovi odebráno 10 ml vlastní krve. Krev pacienta po celou dobu přípravy neopouští speciální dvouplášťovou stříkačku a nepřichází do styku s cizorodými látkami. Celková doba pobytu pacienta v ambulanci od odběru po aplikaci nepřesahuje 30 minut. 
Metoda ACP DoubleSyringe vykazuje ve srovnání s podobnými metodami nejoptimálnější dosažené koncentrace růstových faktorů v separované krevní plazmě. 
Metoda ACP Double Syringe je kromě Evropy schválena i v USA Federálním úřadem pro léčiva (FDA), který je znám svým velmi kritickým přístupem při schvalování léčebných preparátů. Proto je možno tuto metodu používat v ortopedických ambulancích s licencí České lékařské komory (ČLK) v oboru ortopedie.Cena celé léčebné kůry nepřesahuje cenu serie aplikace Orthokine. 
Co je to PRP? 
Tato zkratka v angličtině znamená Platelet-Rich Plasma, tedy krevními destičkami obohacená plazma. Je to obecný termín pro krevními destičkami obohacenou plasmu jak metodou Orthokine, tak i ACP Double Syringe. Většina současné literatury o použití PRP je včak vztažena k použití ACP (a to nejenom k metodě Double Syringe). 
Shrnutí 
Podle našeho názoru nelze nyní jednoznačně říci, která metoda je úspěšnější, protože v současné době mez nimi neexistuje srovnávací vědecká studie. Podle dostupné literatury má každá metoda své zastánce a odpůrce. Proto až blízká budoucnost ukáže, která metoda a zda-li vůbec některá bude úspěšnější. V současné době tedy spíše záleží na objektivním názoru lékaře a samotném pacientovi, aby se rozhodl, kterou metodu preferuje. 
info: externý zdroj

O liečbe bolesti u športovcov hovoríme s MUDr. Romanom Fanom

Nové možnosti v léčbě bolestí pohybového aparátu lze využít v praxi

Strašie

Custom Post Images

© fanoorthopedics